newWidget
«Әлеуметтанудағы Утопиялар» дәрісі - Система онлайн-покупки билетов в кино и на концерты Ticketon.kz

«Әлеуметтанудағы Утопиялар» дәрісі

Өткен ғасырлардағы әлеуметтік ғалымдар әлеуметтік өмірді сипаттап, түсіндіріп қана қоймай, теория арқылы әлеуметтік арманды, жақсы қоғам туралы ұстанымдарды да суреттеген еді. Әдетте, бұл қоғамдағы істің қазіргі жағдайын және оны қайта құру жобаларын сынауды білдіреді.

Неге бұл бүгінгі таңда қызықты болуы мүмкін? Әлеуметтік ғалымдар ұсынған утопиялар қоғамда болып жатқан оқиғаларды бағалауға, әлеуметтік даму бағдарларын анықтауға мүмкіндік береді.

Дәрісте келесі сұрақтарға жауаптар ашылады:
Әр түрлі дәуірлердегі социологтардың утопияларына қандай сюжеттер тән?
Модерн, постмодерн, метамодерн утопияларының айырмашылығы неде?
Утопиялар неге қажет және олардың қаупі неде?

Дәріс XIX ғасырдың теорияларындағы бастапқы әлеуметтік утопияларға және XX ғасырдың теорияларындағы кейінгі утопиялық элементтерге олардың мифтері мен сюжеттерімен, адам бейнесімен және әлеуметтік қатынастар идеалымен үндеуді қамтиды. Біз утопиялық жобаларда ғылымға, қарым-қатынасқа, еңбек пен қиялға қандай орын берілгенін көреміз.

banner