newWidget
Похищение - Система онлайн-покупки билетов в кино и на концерты Ticketon.kz

Похищение

Похищение

Author: K. Stepanycheva

Premiere date: 04/22/2021

Director of Photography: R. Gradovsky

The actors: Natalia Snegireva, Nadezhda Voroshko, Ekaterina Yemelyanova, Dina Epimakhova, Sergey Zasorin, "KR Madeniyet salasyn uzdigi" Andrey Voronin, Tatiana Voronina, Yulia Zabavskaya, Yulia Volobueva, "KR Madeniyet salasyn uzdigi" Vladimir Muravitsky, Yuri Mironov

Genre: action-packed crime comedy

Duration: 85 minutes

Age limit: 16+

Additionally:

banner